Το Συμβόλαιο Εξαγοράς του Βουργαρελίου

Το Βουργαρέλι εξαγοράστηκε το 1884 έναντι 3000 λιρών από τον Αβραάμ Πασά Καρακεχαγιά.Τα συμβόλαια υπογράφηκαν στην Άρτα.

Μεταξύ των αγοραστών και 5 Μπραταίοι.

Απόστολος Μπράτης

Ιωάννης Μπράτης

Χρήστος Μπράτης

Κώστας Μπράτης

Ηλίας Μπράτης

Παρά το γεγονός όμως ότι οι αγοραστές κατέβαλαν σχεδόν όλο το ποσό των 8000 λιρών ,έμεινε ένα χρέος 80 λιρών.Για να μην χαθούν τα συμβόλαια το χρέος πλήρωσε ο Καραπάνος στην κατοχή του οποίου πέρασε το Βουργαρέλι,τα επόμενα 40 χρόνια, ως το 1924,που δημιουργήθηκε ο συνεταιρισμός,ο οποίος αποπλήρωσε το χρέος κι εξαγόρασε το χωριό.

Σύμφωνα με μια μικρή δική μου έρευνα ο πρώτος Μπράτης που κατοίκησε στο Κουβέλι ήταν ο Γιώργος Μπράτης γύρω στο 1810 με 1820.Αυτός είναι ο γενάρχης των Μπραταίων.

Δημ.Γ.Μπράτης